Lipoprotein

Lipoprotein: Hem protein hem lipitlerden oluşan biyokimyasal bileşimler.