Kritik Kontrol Noktası

Kritik Kontrol Noktası: Kontrol uygulamalarıyla gıda güvenliğine yönelik tehlikeyi önleyebilen veya ortadan kaldırabilen ya da kabul edilebilir düzeye indirebilen işlem, basamak veya odak niteligindeki etkenler.