Komplementer dizi

Komplementer dizi: Bir DNA iplikçiğinin bazları karşısına hidrojen bağları kurularak sentezlenen ya da eklenen özgül dizi.