Koliform Grubu Mikroorganizmalar

Koliform Grubu Mikroorganizmalar: İnsan ve hayvan sindirim sisteminde, su ve toprakta bulunan bakteriler.