Kloakal aşılama

Kloakal aşılama: Kloakaya bir fırça yardımı ile aşı materyalinin sürülmesi.