Veteriner

Veteriner; veteriner tıp ve sağlık hizmetleri, veteriner hekimlik, veteriner klinikleri, veteriner poliklinikleri, hayvan hastaneleri hakkında bilgiler.

Veterimer Terimleri

Veteriner Terimleri Sözlüğü

Veteriner terimleri sözlüğü çalışmalarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz terim ve kısaltmaları içeriyor. İhtiyaç halinde başvurabileceğimiz kaynaklar arasında olması için terminoloji’ye yeni terimler eklendikçe sözlük güncellenecektir.