Kalite

Kalite: Bir ürünün belirli ihtiyaçları karşılamasıyla ilgili tüm özellikler.