İzotonik

İzotonik: Kan ile aynı ozmotik basınçta olan