İzositoz

İzositoz: Alyuvarların normal bir canlıda büyüklükleri bir örnektir. Buna izositoz denir.