iyonize edici radyasyon

iyonize edici radyasyon: Temas ettiği molekülün atomlarından elektron koparmaya yetecek kadar yüksek enerjiye sahip radyasyon.