İnterferonlar

İnterferonlar: Glikoprotein yapılı endojen maddelerdir. RNA ve DNA vüruslerinin istilaettiği memeli hücreleri tarafından hazırlanır, diğer viruslerinde gelişme ve çoğalmasını inhibe ederler.