İnsidens

İnsidens: Bir hastalığın belli zaman aralığında belli bir populasyonda görülme sıklığı ve oranı.