İnorganik

İnorganik: Canlılardan elde edilmeyen ve canlılarm yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, gibi maddeler.