İnnervasyon

İnnervasyon: Dokunun sinirlerle donanması.