İdentifikasyon

İdentifikasyon: Hastalık etkeninin kimliğinin tespiti.