Hücreler arası madde

Hücreler arası madde: Bağ dokusu hücreleri tarafından sentezlenen, şeffaf, şekilsiz bir maddedir. Su içeriği açısından zengindir. Oksijen ve besin maddelerinin hücreler ve doku arasında difüzyonla iletimini sağlar.