Hipoklorit

Hipoklorit: Su ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HCIO) kalsiyum veya sodyum tuzu.