Hiperimmun Serum

Hiperimmun Serum: Belli bir mikroorganizmaya karşı içinde bol miktarda antikor içeren serum.