Gürültü

Gürültü: İnsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen sesler.