Gebelik

Gebelik: Blastosist’in uterus yüzeyine tulup gömülmesi implantasyon.