Fenotip

Fenotip: Bir canlının hem genetik (genotip) hem de dış etkenlerin etkisiyle (çevre) ortaya çıkan yapısal, gelişimsel, biyokimyasal ve fizyolojik özelllklerinin tümüdür. Yine genotipte olduğu tek bir karakter açısından fenotip olarak ifade edilir.