Fakültatif anaerob

Fakültatif anaerob: Oksijenin hem bulunduğu hem de bulunmadığı ortamlarda üreyebilen.