Epigenetik

Epigenetik: Genomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle fenotipe farklı yansıması. Örnek olarak gende çeşitli bölgelere metil (CH3) eklenerek ifade edilmesinin engellenmesi.