Enfeksiyon

Veteriner Terminoloji

Enfeksiyon: Bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, kolonize olması, ona karşı antikorların şekillenmesi ve fakat klinik bulguların olmasının gerekmediği durumdur.

Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girişi ve yayılışı, patojen mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık, infeksiyon.

  1. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre veya canlıda meydana getirdiği durum.
  2. Bakteri, virüs, mantar veya protozoonların bir organizmaya girmesi.
  3. Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girmesi ve yayılması sonucunda yerel veya sistemik klinik belirti veren bazen de vermeyen patolojik durum

Türkçe: Enfeksiyon, İngilizce: infection, Fransızca: infection, Almanca: ansteckung, Latince: inficere: sirayet etmek, bulaşmak