Endokrin

Endokrin: İç salgı anlamında. Yunanca endo (içinde) ve krinein (salgılama) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.