Elekrolit denge

Elekrolit denge: Hücre içi ve dışı sıvısındaki madensel iyonların eşit yoğunlukta bulunması.