Ekzantema

Ekzantema: Deri üzerindeki kızartı, leke ve kabarcıklar. Exanthema