Ektoderm

Ektoderm: Sinir sistemi ve derinin bir kısmındaki oluşumların yapımında rol alan germ yaprağı.