Eksipiyan

Eksipiyan: İlaç yapımında kullanılan, etkinliği olmayan yardımcı maddeler.