Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü: insanların sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla, araştırma, insan gücü yetiştirme, hizmetleri halka sunma konularında ülkelere her türlü teknik ve parasal destek sağlamayı, dünyada sağlık politikaları ile ilgili ilkeleri belirleyerek ülkelere yol göstermeyi ilke edinen bir örgüt.