Döllenme

Döllenme: Sperm çekirdeğinin yumurta hücresi içine girişiyle haploid hücrelerden diploid bir hücrenin oluşması.