DNA

DNA: Fosfat, şeker ve bazlardan oluşan ve deoksiribonükleik asitin kısaltması olan DNA, canlının tüm genetik talimatlarını taşımaktadır. Tüm organizmalar ve bazı virüsler için kalıtım materyalidir.