Diplozom

Diplozom: Sentriyol sayısının ikiye çıkması.