CPE

CPE: Virus çoğalması veya virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucu çok defa hassas hücre kültürü sistemi içinde meydana gelen morfolojik hücre bozuklukları.