Çapraz Bulaşma

Çapraz Bulaşma: Mikroorganizmaların kişilerden kişilere, kişilerden yüzeylere, yüzeylerden gıdalara ve gıdalardan kişilere taşınması işlemi.