Bulaşıcı Hastalık

Bulaşıcı Hastalık: Patojen mikroorganizmalar tarafından oluşturulan hastalık.