Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları

Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları

Brusellozis ve kampilobakteriyozis enfeksiyonları türlere göre hastalıklar ilgili tanım, etiyoloji (etken), epizootiyoloji (bulaşma, hastalık oluşturduğu türler), patogenezis (etkeninin vücutta izlediği yol), semptomlar (belirtiler), teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri açıklanmaktadır.

Brucella enfeksiyonları (brusella) genellikle evcil hayvanlarda abortus, koçlarda epididimitis, atlarda cidago yaraları gibi belirtilerle kendini belli eden, insanlara da bulaşan enfeksiyöz bir hastalıktır.

Brusellozis ülke hayvancılığını tehdit eden önemli bir hastalıktır. Zoonoz (hayvanlardan İnsanlara bulaşması) nedeni ile ayrı bir önem kazanır. İnsan ve hayvanlarda Brusellozis‘i oluşturan Brucella cinsi içerisinde altı bakteri türü vardır.

  1. Brucella melitensis: Koyun ve keçilerde hastalık oluşturur. Sığırlara da bulaşır. İnsanlar için çok önemli bir zoonoz olan Brucellozis’in nedenidir. Üç biyotipi vardır.
  2. Brucella abortus: Sığırlarda brucellozis’in etkenidir. Koyun, keçi ve insanlara da bulaşır. 9 biyotipi vardır.
  3. Brucella suls: Domuzlarda Brucellozis’in başlıca etkenidir. Tavşan, Ren Geyiği, koyun ve keçilerde de hastalık oluşturur. 4 biyotipi vardır.
  4. Brucella ovls: Koçlarda epididimitis hastalığını oluşturur.
  5. Brucella neotoma: Ağaç ratlarından izole edilmiştir. İnsan ve evcil hayvanlarda hastalık oluşturmaz.
  6. Brucella canis: Köpeklerde Brucellozis’in etkenidir.

Koruma, portörlerin sürüden çıkarılması, boğaların periyodik kontrolü, suni tohumlama, inaktif aşılarla aşılama yapılmalıdır!

Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları
Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları