Besin Bulaşanları

Besin Bulaşanları: Besinlerin üretimi veya servisi sürecinde, besine istenmeden bulaşan her türlü madde ve bileşikler.