Bazal yüz

Bazal yüz: Hücrelerin bazal laminaya oturan ve iç vücut yapılarına bakan yüzleri.