Bakteri

Bakteri: Gözle göıülmeyen, bölünerek hızla üreyen tek hücreli mikroorganizmalar.