Asidik

Asidik: Tepkimelerde H+ iyonu verebilen moleküllerdir. Asidik sıvılann pH’ı 7’den düşüktür.