Apikal yüz

Apikal yüz: Hücrelerin vücut dışına veya vücut boşluğuna bakan serbest yüzeyleri.