Antalya Veteriner Poliklinikleri

Antalya Veteriner Poliklinikleri, Antalya’da hizmet veren veteriner poliklinikleri adres, telefon ve iletişim bilgileri.

Veteriner PolikliniğiAdresTelefon
Akdeniz Veteriner PolikliniğiŞekerpare Mah. Eczacılar Sok. No:12 15 Alanya/ ANTALYA0242 513 16 60