Anizotrop band

Anizotrop band: İskelet kasına ışık mikroskobu ile bakıldığında açık renkte görünen bölgelere izotrop band, koyu renkte görünenlere ise anizotrop band adı verilir.