Anizositoz

Anizositoz: Alyuvarların büyüklüğünde görülen çok çeşitliliğe yani irili ufaklı olması durumu.