Amphibia

Amphibia: Hem suda hem karada yaşayabilen, ve bütün dört bacaklı omurgalıları içeren hayvanlar alemi sınıfı. Ayrıca iki yaşayışlılar, amfibiler ya da amfibyumlar olarak da bilinirler.