Alkaloid

Alkaloid: Amin grubu içeren bazik maddelerdir. Suda çözünmezler. Ancak tuzları suda çözünür.