Alimentasyon Suyu

Alimentasyon Suyu: Bir yerleşim yerindeki toplumun doğrudan ve dolaylı ihtiyaçlannın karşılanması için gereken kişi başı günlük su miktarı.