Akson

Akson: Nöronlarda bir adet bulunan ve uyarıyı nöron gövdesinden çevreye ileten uzantı.