Agranülositler

Agranülositler: Çekirdekleri tek parçadan oluşan ve sitoplazmasında özel granül bulunmayan kan hücreleri. Lenfosit ve monositler agranülositler.